Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Sport -

olym­pia­top­pen: Har an­sva­ret for topp­idretts­ut­øver­ne i Nor­ge. Her job­ber blant and­re fy­sio­te­ra­peu­ter og tre­ne­re.

rail: Et ele­ment i bak­ken som man kjø­rer oppå. Kan lig­ne på et gjer­de, av jern­rør.

Slope­style: Trik­sing i hopp og på rails.

big air: Å set­te ut­for et stør­re hopp og gjør ulike triks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.