1 FAR­LIG SKOLEVEI:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Rundt 3000 barn i Ve­ne­zu­e­la går på sko­le i nabo­lan­det Co­lom­bia. Nå er bro­en over gren­sen mel­lom de to lan­de­ne stengt, for­di det er mye uro i lan­det. Bar­na har fun­net en måte å kom­me seg til sko­len på li­ke­vel: På en tre­pall! Det er pre­si­den­ten i Ve­ne­zu­e­la, som har be­stemt at bro­en skal bli stengt. Han vil hind­re at nød­hjelp med mat og medi­si­ner kom­mer inn i lan­det.

Blir re­pal­ler frak­tet over på en elv

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.