7 HAR FLYKTET:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Bar­na til­hø­rer folke­grup­pen ro­hin­g­ya­er, og nå bor de i en flykt­ning­leir i Bang­la­desh. Man­ge fra den­ne folke­grup­pen måt­te flyk­te fra hjem­lan­det My­an­mar for­di de ble dår­lig be­hand­let der. 900.000 ro­hin­g­ya-flykt­nin­ger i Bang­la­desh tren­ger nå mat, vann og et sted å bo, iføl­ge FN. Man­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner job­ber for å hjel­pe dis­se flykt­nin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.