Faer­re baby­er enn før

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Ald­ri før er det

blitt født faer­re barn i Nor­ge, vi­ser helt nye tall.

55.100 barn ble født i Nor­ge i fjor. Det er uvan­lig få. Det er fak­tisk 1.500 faer­re enn året før.

– Det­te er en trend som har på­gått i nes­ten ti år, sier Es­pen An­der­sen i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå til NTB.

Barne­mi­nis­te­ren i Nor­ge, Kjell In­golf Rop­stad, er be­kym­ret over de lave tal­le­ne:

– Det at vi nå har ti­de­nes la­ves­te fød­sels­tall er et pro­blem, sier han til NTB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.