– Hiv søp­pe­let ditt

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Jeg ser at det lig­ger mye søp­pel i na­tu­ren, det sy­nes jeg ikke er greit! Jeg var på vin­ter­fe­rie og gikk tur med en hund. Vi så minst tre øl­bok­ser, som hun­den snus­te på. Jeg ble litt redd da hun snus­te på øl­bok­se­ne, men mest sint! Vi må få slutt på det der med å hive søp­pel i na­tu­ren! Folk bur­de la­ere seg å hive ting i søp­pel­dun­ker! Jeg har tenkt å be­gyn­ne å pluk­ke opp alt søp­pe­let jeg ser. På hyt­ta til tan­ten min lå det en chips­pose som vi pluk­ket opp. Vi må som sagt få slutt på det! Lot­ta (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.