Kra­e­sjet med is­fjell

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

På den al­ler førs­te tu­ren, fra Eng­land til USA, kra­e­sjet Ti­ta­nic med et is­fjell. De som styr­te ski­pet, så is­fjel­let for sent til at de klar­te å svin­ge rundt det. Is­fjel­let traff si­den av bå­ten, un­der vann, og skrap­te fle­re lan­ge hull i skro­get.

Van­net flom­met inn i sto­re de­ler av bå­ten, slik at den ikke klar­te å fly­te len­ger. Den sank på kort tid. Over 1000 men­nes­ker døde.

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.