Klaebo dømt etter tra­fikk­ulyk­ke

Aftenposten Junior - - Sport -

Ski­lø­per Jo­han­n­es høs­flot Klaebo er dømt til be­tin­get feng­sel i 16 da­ger og en bot på 10.000 kro­ner. han mis­ter førerkortet i ni må­ne­der, skri­ver ny­hets­by­rå­et ntb.

be­tin­get feng­sel be­tyr at han har en prøve­tid på to år. hvis han ikke gjør noe straff­bart i lø­pet av den­ne ti­den, så slip­per han å kom­me i feng­sel.

I de­sem­ber i fjor kjør­te han inn i en bil som had­de stop­pet ved et fot­gjen­ger­felt. bi­len Klaebo kjør­te på, traff en 12 år gam­mel jen­te som var på vei over fot­gjen­ger­over­gan­gen. hun fikk bare let­te­re ska­der.

Ski­lø­per Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo (22)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.