Går ikke ut av EU i mars li­ke­vel

Aftenposten Junior - - Nyheter - 29. mars skul­le Storbritannia etter pla­nen gå ut

av EU. Det­te kal­les for brexit.

I for­ri­ge uke var det mye dra­ma­tikk rundt det­te nok en gang. Man­ge er ueni­ge i av­ta­len stats­mi­nis­ter There­sa May har fått til.

Nå ble man eni­ge om at Storbritannia ikke kom­mer til å gå ut av EU rik­tig ennå.

Når det skal skje, er ikke klart.

EU er en slags klubb som be­står av 28 land i Euro­pa. De sam­ar­bei­der blant an­net om reg­ler for øko­no­mi og land­bruk. Storbritannia be­stem­te at lan­det skul­le mel­de seg ut av EU for tre år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.