Hva kan du spør­re Vic­tor om?

Aftenposten Junior - - Reportasje -

– Jeg vil ha spørs­mål om alt, sier Vic­tor.

Du kan sen­de spørs­må­le­ne til Vic­tor på e-post: vic­[email protected]­ten­pos­ten­junior.no.

Her er noen ek­sem­pel på spørs­mål:

¤¤Jeg er for­els­ket. Hvor­dan

skal jeg si det?

¤¤Det er man­ge i klas­sen min som brå­ker. Hva skal jeg gjø­re?

¤¤Jeg har krang­let med venn­in­nen min. Hvor­dan kan jeg få hen­ne til å slut­te å va­ere sint på meg? ¤¤De and­re jen­te­ne i klas­sen min er­ter meg for at jeg spil­ler is­hockey. Hva skal jeg gjø­re?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.