Hva gjør du hvis du hø­rer noen si styg­ge ord?

Etter at tre jen­ter sa fra om at ele­ver sier «hore» til hver­and­re, har man­ge snak­ket om stygt språk i skole­går­den.

Aftenposten Junior - - Junior Si;d - Tekst og foto: Nicholas Bergh

Wen Wei (11)

– Hvis det er vel­dig al­vor­lig, og de be­gyn­ner å slå hver­and­re, kan jeg ikke blan­de meg inn. Men hvis de ba­re bru­ker noen banne­ord, må jeg prø­ve å si fra.

Birk (11) – Jeg kan gå bort og si: «Det du sier, er ikke noe kult.» Det er ikke kult å kal­le hver­and­re styg­ge ting. Det er kult å va­ere snill mot and­re.

Sa­ra (11)

– Da går jeg bort og støt­ter hen­ne el­ler ham som blir kalt noe stygt. Da slip­per vi å høre på at folk kal­ler hver­and­re styg­ge ting. De vil jo ba­re ha opp­merk­som­het.

Lai­ba (12) – Jeg har hørt det, og da har jeg gått bort og sagt ifra til dem at de må slut­te. Hvis ikke, så sier jeg ifra til en la­erer.

Uma (11) – Jeg plei­er ikke å høre det så ofte. Men hvis jeg had­de hørt det, tip­per jeg at jeg had­de gått bort og sagt «Hvor­for sier du det? Det er ikke noe snilt.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.