Hva er et godt slag­ord?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤Ord el­ler en kort set­ning som opp­sum­me­rer hva du vil si el­ler mene. ¤¤Kan rime. ¤¤Bør va­ere kort.

¤¤Hvis det ikke ri­mer, kan det ut­tryk­ke noe som er gans­ke sterkt (for ek­sem­pel «Ikke mobb ka­me­ra­ten min!». ¤¤Tenk også at slag­ord kan va­ere mor­som­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.