Kom­mer det rom­hei­ser?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei!

Jeg var på et astro-show med klas­sen. Der sa de at om 20 år kom det til å va­ere hei­ser opp til ver­dens­rom­met for men­nes­ker. Er det­te sant? Hil­sen Li­na (11) Hei, Li­na.

Hva som fin­nes om 20 år, er det umu­lig å vite sik­kert.

Lang heis

Rom­heis er en spen­nen­de idé. Hvis du hol­der et tau i hån­den og snur­rer det raskt rundt, vil tau­et stå rett ut fra deg. Tenk deg nå en li­ten heis som kan kjø­re ut­over på det tau­et, og til­ba­ke igjen. Sånn skal rom­hei­ser fun­ge­re.

Men Jor­den er mye stør­re enn deg, og rom­hei­sen må va­ere mye leng­re. Tau­et må va­ere la­get av et ma­te­ria­le som er så sterkt og lett at det ikke er fun­net opp ennå.

Jeg tror det tar leng­re tid enn 20 år før vi har rom­heis. Men jeg kan ta feil.

Hil­sen Andreas

Heis til ver­dens­rom­met Det­te er en teg­ning som vi­ser hvor­dan noen tror at en rom­heis kan se ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.