Vet fort­satt ikke hvem som ten­te på bi­len

Aftenposten Junior - - Nyheter - Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra

had­de før hel­gen fort­satt ikke kom­met til­ba­ke på jobb.

Fort­satt har man ikke fun­net ut hva som skjed­de etter at bi­len hans be­gyn­te å bren­ne. Po­li­ti­et tror at sam­bo­eren hans, Lai­la Ani­ta Bert­heus­sen, har hatt noe med bran­nen å gjø­re, at hun har dik­tet opp en for­bry­tel­se. Selv sier hun at noen and­re gjor­de det.

I for­ri­ge uke kom det nye de­tal­jer om be­vi­se­ne po­li­ti­et har. Iføl­ge Dag­bla­det har po­li­ti­et sett på film som er tatt opp like ved huset de­res. I til­legg skal po­li­ti­et ha sjek­ket når dø­ren til huset ble åp­net. De hå­per de der­med kan fin­ne ut hvem som ten­te på bi­len.

Her bor jus­tis­mi­nis­te­ren Po­li­ti­et prø­ver å fin­ne ut hvem som ten­te på bi­len til jus­tis­mi­nis­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.