Sop­hie Eli­se måt­te be­kla­ge

Aftenposten Junior - - Nyheter - Nor­ges størs­te blog­ger,

Sop­hie Eli­se Isach­sen, fikk mas­se kritikk i for­ri­ge uke. I en You­tube-vi­deo kal­te blog­ger Kris­tin Gjels­vik hen­ne for «Nor­ges dår­ligs­te for­bil­de».

Gjels­vik me­ner Sop­hie Eli­se snak­ker for mye om plas­tis­ke ope­ra­sjo­ner (at man ope­re­rer for ek­sem­pel ne­sen for­di man vil at den skal se pe­ne­re ut).

Gjels­vik og Sop­hie Eli­se dis­ku­ter­te sa­ken i et de­batt­pro­gram på TV. Da sa Sop­hie Eli­se at det er faelt å ten­ke på at folk blir mind­re for­nøy­de med krop­pen sin etter å ha lest blog­gen hen­nes.

– Det fin­nes in­gen pro­ble­mer man kan ope­re­re bort, sa Sop­hie Eli­se.

An­ja (9)

Sop­hieE­li­se (24) Sop­hie Eli­se Isach­sen fikk kjeft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.