Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Mos­ke­er: Hus der mus­li­mer kom­mer for å be.

Mus­li­mer: Men­nes­ker som tror på re­li­gio­nen islam.

Høyre­eks­trem: Me­ner at noen folk er bed­re enn and­re, at for ek­semp­ler folk med an­nen hud­far­ge skal for­la­te lan­det. De kal­les eks­tre­me for­di de bru­ker vold for å opp­nå noe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.