Me­ner er for skum­mel for svens­ke barn

Aftenposten Junior - - Nyheter - Den nors­ke TV-se­ri­en er blitt vist på

TV i Sve­ri­ge.

Nå har den svens­ke ka­na­len SVT fått kritikk for at se­ri­en ble vist for tid­lig på kvel­den. Den kun­ne skrem­me barn.

Det­te men­te de som un­der­sø­ker det som blir sendt på TV (Gransk­nings­näm­den).

Zom­bieLars ble vist litt over halv åtte om kvel­den.

Fle­re voks­ne i Sve­ri­ge kla­get på se­ri­en, for­di de me­ner den vi­ser vold ut­ført av barn. De me­ner det er vans­ke­lig for barn å for­stå at pro­gram­met er på lik­som.

Pon­tus Torpv­ret er en av sje­fe­ne i SVT. Han sier til VG at de er lei seg for kri­tik­ken. Nå vil de jus­te­re to­nen i stem­me­ne, sånn at det blir ty­de­li­ge­re at det som skjer i se­ri­en, ikke er ekte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.