– Vel­dig over­dre­vet

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Jeg har lest Af­ten­pos­ten Ju­nior, og jeg sy­nes det var noe som ble litt vold­somt. Det var en ar­tik­kel om tre ni­ende­klas­sin­ger som sy­nes at gut­te­ne på sko­len snak­ket stygt om dem og gjor­de ube­ha­ge­li­ge ting mot dem. På for­si­den sto det: «Jeg går på sko­le, ikke kall meg hore – stopp sexis­men i skole­går­den». Det­te sy­nes jeg var vel­dig over­dre­vet. Jeg skjøn­ner dem vel­dig godt og sy­nes det­te er et vik­tig tema, og at det er bra at de har fått mye opp­merk­som­het fra Stor­tin­get og sånt. Men det­te er en avis for barn og unge, ikke ung­dom­mer og voks­ne. Den­ne avi­sen går helt ned til 2. klas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.