– Nesten som film på kino

Aftenposten Junior - - Kultur -

– Det­te er det 12. ut­git­te spil­let i King­dom He­arts-se­ri­en. Spil­let fore­går i even­tyr­ver­de­ner vi kjen­ner fra fil­mer som Toy Story, Frost, Big Hero 6, Her­cu­les og Pi­ra­tes of the

Ca­ribbean. Det som im­po­ner­te meg mest, er den vel­dig fine gra­fik­ken. Det er ikke langt unna kva­li­te­ten på ani­ma­sjons­fil­mer som vi­ses på kino.

Kom i ja­nu­ar

Kan spil­les på: Play­sta­tion 4, Xbox One

Al­ders­gren­se: 12 år

Bak­ken Mat­hil­de (22) Mat­hil­de kal­ler seg Ar­til­li­e­mis. Hun er en yout­u­ber som ga­mer og ofte tes­ter nye spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.