Hvor­for har noen dyr pels?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for er det noen dyr som har pels og noen som ikke har? Hil­sen Ni­co­li­ne (6)

Hei, Ni­co­li­ne!

Alle dyr som har pels, har én ting til fel­les: De er patte­dyr.

«Pat­te» be­tyr det sam­me som pupp. Alle patte­dyr har pup­per med melk som ny­fød­te kan drik­ke. For ek­sem­pel er kyr, bjør­ner og men­nes­ker patte­dyr, mens fug­ler, slan­ger og fisker ikke er det.

Alle patte­dyr er litt i slekt med hver­and­re, og har man­ge ting til fel­les. Alle patte­dyr har for ek­sem­pel pels, mens dyr som ikke har pels, ikke er patte­dyr.

Nå vil du kan­skje pro­te­ste­re. Men­nes­ker har vel ikke pels? Jo da. Vi har pels.

Håret du har på ho­det og ar­me­ne, er pels. Pels og hår er nem­lig det sam­me. Når hå­re­ne står vel­dig tett, kal­les det pels.

Be­ver og is­bjørn, som bor i kal­de strøk, har tykk pels. Ele­fant og hval, der­imot, har nesten ikke hår i det hele tatt. I ste­det har de så tykk hud at det ikke er noe pro­blem å hol­de seg varm.

Dyre­hil­sen fra Ola

Even(9) Mam­ma Olin­ka

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.