JU­NIOR-JOUR­NA­LIS­TE­NE

Aftenposten Junior - - Sport -

Mie og Ju­lie spil­ler beg­ge fot­ball for Sta­ba­ek og dro for å møte Guro rei­ten i hal­len til Lille­strøm Sports­klubb. De syn­tes det var vel­dig gøy å in­ter­vjue rei­ten og enda gøy­ere å la­ere å vip­pe opp bal­len med haelen. – hun var vel­dig hyg­ge­lig, sier de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.