Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

FN: For­kor­tel­se for De for­en­te na­sjo­ner. Or­ga­ni­sa­sjo­nen job­ber blant an­net for fred i ver­den.

Nor­den: Nor­ge, Dan­mark, Sve­ri­ge, Fin­land, Is­land, Faer­øy­ene, Grøn­land og Åland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.