Mye på TV

Aftenposten Junior - - Kultur -

He­le­ne Olaf­sen ble først kjent for­di hun var snow­board-stjer­ne. Etter at hun slut­tet, har hun va­ert mye på TV, blant an­net i Mes­ter­nes mes­ter og Skal vi dan­se.

Hun har der­for måt­tet la­ere seg man­ge nye ting, som å ba­ere sek­ker med vel­dig tun­ge stei­ner. Nå le­der hun et TV-pro­gram. Det er ikke all­tid like gøy.

Man­ge som me­ner noe

– Vel­dig man­ge har me­nin­ger om det som skjer. I kom­men­tar­fel­te­ne kan de skri­ve: «Du skul­le ikke sagt det» el­ler «så teit det var», for­tel­ler hun.

Hvis man vil bli skik­ke­lig god i noe, er det lurt å vel­ge seg ut noen per­soner man sto­ler på, rå­der He­le­ne.

– Noen vil all­tid ha me­nin­ger om hvor­dan man skal gjø­re ting. Da må man bare be­stem­me seg for hvem man vil høre på. De and­re tren­ger man ikke bry seg om.

Un­der OL i Van­cou­ver hav­net hun til slutt på 4. plass. Fal OL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.