Åp­net nytt sta­dion i Lon­don

Aftenposten Junior - - Sport -

Sup­por­ter­ne til tot­ten­ham har ven­tet len­ge. Men i for­ri­ge uke åp­net fot­ball­klub­ben en­de­lig sitt nye sta­dion.

Den nye hjemme­ba­nen lig­ger i Lon­don. Det er plass til over 62.000 men­nes­ker. Det er nes­ten like man­ge som det bor i Kris­tian­sand.

I de­res førs­te kamp på ba­nen vant tot­ten­ham 2-0 over Crys­tal Palace.

– Det er bare utro­lig. for et utro­lig sta­dion. Ly­den var så høy, sa Son he­ung-min. han sco­ret i kam­pen.

Fyr­ver­ke­ri Det var vel­dig god stem­ning da totten­hams nye sta­dion åp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.