Stor klubb

Aftenposten Junior - - Sport - (21). Spiss fra eng­land. (23). Ving fra frank­ri­ke.

Man­ches­ter Uni­ted er en av ver­dens al­ler størs­te klub­ber. nå er det Sol­sk­ja­er som har an­sva­ret for at la­get spil­ler bra og vin­ner kam­per. ald­ri før har en nord­mann hatt en så vik­tig fot­ball­jobb.

før så Sol­sk­ja­er Man­ches­ter Uni­ted-stjernene på tV. nå er han sje­fen de­res.

Som­mer­fug­ler i ma­gen

– Jeg had­de som­mer­fug­ler i ma­gen da jeg møt­te spil­ler­ne for førs­te gang, sier Sol­sk­ja­er.

Da han be­gyn­te i job­ben, var han opp­tatt av å smi­le mye. han vil­le at det skul­le va­ere godt hu­mør i la­get. Men Sol­sk­ja­er kan også

Fast tre­ner

hvis det går dår­lig, vil man­ge sup­por­te­re bli sure på Sol­sk­ja­er. fle­re av dem som har hatt job­ben før Sol­sk­ja­er, ble gans­ke upo­pu­la­ere.

De førs­te må­ne­de­ne var Sol­sk­ja­er bare vi­kar. nå job­ber han som fast ma­na­ger i klub­ben.

– Det er en god fø­lel­se å va­ere tre­ner for et så godt lag, sier Sol­sk­ja­er.

P.S. De­ler av det­te in­ter­vju­et har stått på trykk i Af­ten­pos­ten. Mar­cus Rash­ford Ant­ho­ny Mar­ti­al

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.