På tide å g jø­re noe!

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Po­li­ti­ke­re kan va­ere de størs­te hel­te­ne, el­ler de størs­te fei­gin­ge­ne. De er de enes­te som kan for­by ting, som for ek­sem­pel suge­rør av plast. Det er på tide at de tar kli­ma­et på al­vor! Hvis ikke de tar klima­sa­ken på al­vor, må vi and­re gjø­re noe. Det vi kan gjø­re, er for ek­sem­pel å spi­se mind­re kjøtt, bru­ke mind­re plast og rei­se mer kol­lek­tivt. Mat­bu­tik­ker bør bru­ke mind­re plast. Bruk handle­nett i ste­det for plast­po­ser når man skal ta frukt og grønt, for ek­sem­pel. Po­li­ti­ke­re bør sat­se mer pen­ger på ut­vik­lin­gen av el­fly. De kan også drop­pe olje­pro­duk­sjon i Lo­fo­ten. Man kan også slut­te å pro­du­se­re olje, på ste­der hvor det al­le­re­de er star­tet olje­pro­duk­sjon. Ak­sel (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.