So­ver i henge­køye hver natt

Det er ikke alle som tror på Moa når hun sier at hun so­ver ute i henge­køye hver natt.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ce­lia Ha­ran Foto: Si­ri øver­land Erik­sen

1UTSOLGT. Det star­tet for to år si­den med at Moa fikk lyst til å prøve å sove ute. Først sov Moa i et telt i ha­gen, så flyt­tet hun seg opp til ve­ran­da­en – i en henge­køye. Nå so­ver hun ute hver natt. Også når fa­mi­li­en er på tur, el­ler på hyt­ta.

Å sove ute i henge­køye er blitt sta­dig mer po­pu­la­ert. Det be­kref­ter sports­bu­tik­ker Af­ten­pos­ten Junior har snak­ket med.

– I fjor ble alle henge­køy­ene våre utsolgt, og vi solg­te dob­belt så man­ge som året før, sier Arnt Sand­vik Nil­sen i G-sport og In­ter­sport.

Moa (13) Lomme­lykt ogbok

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.