Ken­gu­ru­en: Ru­ger på eg­get inni seg

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Eg­ge­ne, som lig­ger inni moren, har ikke skall. Eg­ge­ne er bare dek­ket av en tynn hin­ne. Et­ter en stund sprek­ker den­ne hin­nen, og un­gen kom­mer ut. Når en ken­gu­ru-unge blir født, er den bit­te li­ten. Da kry­per den oppi pun­gen til mam­ma­en og su­ger til seg melk for å bli stør­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.