Vil du teg­ne til den­ne spal­ten?

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Tegn gjer­ne en fø­lel­se: glad, trist, lei, spent, over­ras­ket, lyk­ke­lig – el­ler noe helt an­net!

(PS! Inn­sendt teg­ning og spørs­mål er ikke fra sam­me per­son.)

Send teg­nin­gen til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no el­ler Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.