Fort­ni­te-VM for førs­te gang

Aftenposten Junior - - Sport -

Vei­en mot ver­dens­mes­ter­ska­pet i Fort­ni­te er nå i gang. Det er førs­te gang det­te ar­ran­ge­res.

I de inn­le­den­de run­de­ne den­ne hel­gen del­tok fle­re tu­sen ga­me­re fra hele ver­den.

Kva­li­fi­se­rin­gen va­rer i ti uker. Da går de al­ler bes­te vi­de­re til ho­ved-tur­ne­rin­gen, som ar­ran­ge­res i New York i som­mer.

Fort­ni­te er ver­dens størs­te spill. Det er vel­dig man­ge som prø­ver å bli gode i det.

I juli ar­ran­ge­res ver­dens­mes­ter­skap i Fort­ni­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.