KON­KUR­RAN­SE

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser - Hei! Send til:

Har du sett noe til de knøtt­små monst­re­ne rundt om­kring i avi­sen? Kla­rer du å fin­ne dem?

Tell monst­re­ne og send sva­ret til oss, og va­er med i trek­nin­gen av en over­ras­kel­se!

Af­ten­pos­ten Junior,

Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo el­ler til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no (Husk å opp­gi adres­sen din!)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.