Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) I hvil­ken by skjed­de Nokas-ra­net?

Hva he­ter den mest spil­te san­gen til Astrid S? Hvil­ket språk snak­ker de i Cos­ta Ri­ca?

4) Hvor man­ge egg leg­ger tors­ken, for å sik­re seg at ikke alle blir spist opp?

Hvor man­ge barn del­tok på henge­køye-lei­ren til Moa og pap­pa­en hen­nes? 2) 3) 5)

Svar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.