3 MÅLES PÅ NYTT:

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Ver­dens høy­es­te fjell, Mount Eve­rest, skal måles på nytt. Det gjø­res for å fin­ne ut om det har krym­pet, skri­ver NTB. Fjel­let lig­ger mel­lom Ne­pal og Ki­na. Noen tror det kan ha blitt la­ve­re et­ter et jord­skjelv i Ne­pal for fi­re år si­den.

Sol­skinn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.