Ald­ri so­vet ute før?

Aftenposten Junior - - Reportasje -

¤¤Start med noe en­kelt. Sov i telt i ha­gen med en venn, for ek­sem­pel.

¤¤Be­gynn om som­mer­en, i en fe­rie el­ler en helg.

¤¤Ikke tenk at du må gjø­re det hver natt.

¤¤Ikke gi opp hvis du sy­nes det er litt rart i star­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.