– Be­tyr in­gen­ting hvor mye du vei­er

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

I Af­ten­pos­ten Junior for­ri­ge uke skrev dere om at Ma­rit Bjør­gen had­de fått en ny sønn. Men dere skrev også hvor mye den ny­fød­te gut­ten vei­de. Det­te sy­nes jeg var unød­ven­dig. Vekt har in­gen­ting å si, og det pas­set ikke inn i teks­ten uan­sett. Dere bur­de ikke få barn til å ten­ke på vek­ten sin! Det be­tyr in­gen­ting hvor mye du vei­er! Det er ikke sik­kert den gut­ten har så lyst til at alle skal vite hvor mye han vei­er, selv om han er ny­født!

Hil­sen Nora (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.