Aftenposten Junior

KAN MISTE HØRSELEN AV STØY I HAVET:

-

Det blir mer støy i havet. Saerlig oljeleting nord i Norge plager dyr i havet, viser en ny rapport. Når det letes etter olje, skytes og sprenges det. Det skader dyr og fisk i sjøen. Det gjelder spesielt dyr som egentlig har veldig god hørsel, som delfiner og niser (en type hval). Når de får dårligere hørsel, får de problemer med å kommuniser­e med hverandre. Forskerne håper at politikern­e tar tak i problemet, og at de gjør det raskt, skriver Forskning.no.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway