Hvor lang tid tar det å kjø­re jor­den rundt med fly?

Hei, Andreas! Jeg lu­rer på hvor lang tid det tar å kjø­re jor­den rundt med fly? Alt­så gjen­nom Nor­ge, Sve­ri­ge, Dan­mark, Po­len og man­ge andre land på jor­den. Hil­sen Ta­le (10)

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Ta­le

Takk for et fint spørsmål. Folk be­gyn­te å fly jor­den rundt for hund­re år si­den.

Da måt­te de stop­pe man­ge gan­ger for å sove og fyl­le ben­sin. De bruk­te til sam­men over et halvt år.

Mo­der­ne fly har auto­pi­lot, sove­plass til pi­lo­ter og kan få ben­sin fra et an­net fly uten å lan­de. Hvis du vil se hvor­dan det ser ut, kan du søke på «Air re­fu­ling» på You­tube. Det er helt utro­lig. I dag er re­kor­den på en run­de rundt jor­den, uten å lan­de, 67 ti­mer.

Du må alt­så fly i nes­ten tre døgn for å kom­me jor­den rundt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.