5 LEI DE ANDRE PANDAENE?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Pan­da­en Xing røm­te fra hjem­met sitt i dyre­par­ken i Kø­ben­havn i Dan­mark i for­ri­ge uke. Dyre­ha­gens vakt­mes­ter opp­da­get at pan­da­en had­de rømt. Den ble be­dø­vet med en pil og plas­sert til­ba­ke i om­rå­det sitt. Den ble ikke ska­det.

Xing

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.