SKO-DE­MON­STRA­SJON:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

6007 barne­sko ble satt uten­for Stor­tin­get i Oslo i for­ri­ge uke. Det er like man­ge sko som an­tall barn som bor i flykt­ning­lei­e­ren i Moira i Hel­las. Grup­pen Eva­kuer bar­na fra Moira sat­te frem sko­ene for­di de øns­ker at re­gje­rin­gen skal bi­dra med å hen­te bar­na til Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.