Val­get i USA

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Val­get er tirs­dag 3. no­vem­ber.

De to størs­te par­ti­ene i USA, De­mo­kra­te­ne (Bi­den) og Det re­pub­li­kans­ke par­ti (Trump), kjem­per om mak­ten. Ame­ri­ka­ne­re som er fylt 18 år før valg­da­gen, får lov til å stem­me.

I USA er det ikke den som får flest stem­mer, men den som vin­ner flest valg­menn (i USA stem­mer vel­ger­ne på valg­menn i ste­det for å stem­me på pre­si­den­ten), som blir pre­si­dent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.