Be­kla­ger over­set­ting

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d Meninger -

Hei, Sel­ma! Vi be­kla­ger at vi over­sat­te sva­ret ditt fra ny­norsk til bok­mål. I Af­ten­pos­ten Ju­nior plei­er vi å tryk­ke sva­ret til barn på den mål­for­men de sen­der inn. Men vi gjor­de en feil den­ne gan­gen. Det er vi lei oss for. Nes­te gang du el­ler noen and­re barn sen­der inn noe på ny­norsk, skal vi tryk­ke det slik. Takk for at du sa ifra. Ma­ri Midt­sti­gen, re­dak­tør i Af­ten­pos­ten Ju­nior

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.