Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen.)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvil­ket lag spil­ler Ør­jan Ny­land for?

2) Hvil­ke tre lag ryk­ket ned fra Pre­mi­er League den­ne se­son­gen?

3) Hva er Ni­klas Paul­sens kalle­navn?

4) Hvil­ken slan­ge er den enes­te i Nor­ge som har gift i seg? 5) Hva he­ter ho­ved­sta­den Svar i Aust­ra­lia?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.