Må opp på fjell­topp for å gå på sko­le

Over én mil­li­ard barn har fått av­brutt skole­gan­gen sin på grunn av ko­rona­vi­ru­set. Det be­kym­rer FN. Men la­ere­re og ele­ver over hele ver­den fin­ner nå lure løs­nin­ger på pro­ble­met.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Nicholas Bergh

Mam­ma Ray­mun­da Juan Car­los (13) Roxa­na (16)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.