Ny i klas­sen?

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Noen be­gyn­te i ny klas­se den­ne uken. En­ten for­di de had­de sin førs­te skole­dag, el­ler for­di de be­gyn­te på ung­doms­sko­len. I den­ne epi­so­den av Ju­nior­rå­det kan du høre om en gutt som har flyt­tet mer enn seks gan­ger. Du får også tips til hva du kan gjø­re for at det blir mind­re skum­melt å va­ere i en ny klas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.