Trod­de Mes­si tul­let da han sa han vil­le for­la­te Bar­ce­lo­na

Jo­an bor i Bar­ce­lo­na. Han skjøn­te in­gen­ting da Mes­si sa han vil­le for­la­te klubb­ben.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: An­ne Mykle­bust Od­land

Jeg dig­ger Mes­si. Han er en su­per­stjer­ne. Tak­ket va­ere ham har Bar­ce­lo­na vun­net mas­se. Mes­si har spilt her så len­ge jeg har levd, sier Jo­an.

Han bor i Bar­ce­lo­na og er stor fan av la­get.

Skjøn­te in­gen­ting

I som­mer sa fot­ball­stjer­nen Mes­si at han vil­le bort fra klub­ben etter å ha spilt for la­get i 20 år. Men Mes­si kom­mer li­ke­vel ikke til å byt­te klubb. Da Jo­an fikk høre det, ble han eks­tremt let­tet.

Hva tenk­te du da Mes­si sa at han vil­le byt­te lag?

– Jeg trod­de han tul­let! Bar­ce­lo­na er jo som et hjem for ham. Jeg så ny­he­te­ne hos beste­mor. Jeg skjøn­te in­gen­ting. Mes­si så ut til å va­ere glad da han sa han vil­le spil­le på et an­net lag. Selv om han har ven­ner på and­re lag, kun­ne jeg ikke for­stå det.

Hva sa ven­ne­ne dine?

– De sa Mes­si ba­re kan slut­te og at Bar­ce­lo­na kan kla­re bra ting uten ham. Men de syn­tes jo også det var sjok­ke­ren­de, si­den spil­ler­ne Sua­rez og Ra­ki­tic også vil­le for­la­te la­get.

Har du noen gang sett Bar­ce­lo­na spil­le?

– Ja! Jeg har va­ert på kamp på Camp Nou (Bar­ce­lo­nas hjemme­bane) én gang. Jeg els­ket det! Det var mas­se pub­li­kum, folk skrek og hyl­te, jeg ble helt re­vet med.

Dri­ver du selv med sport?

– Ja, fot­ball. Jeg spil­ler for­svar. Jeg spil­ler på skole­la­get, mot and­re sko­ler. Men nå når det er ko­ro­na, kan vi ikke spil­le kam­per. Det er vel­dig trist.

Bla om, og les hvor­for Mes­si ikke fikk for­la­te Bar­ce­lo­na.

Jo­an (10)

Inies­ta fei­rer Mes­si og vun­net etter å ha League for Cham­pions 11 år si­den Mes­si har spilt for Bar­ce­lo­na si­den han var 13 år. Han har vun­net fi­re Cham­pions League-tit­ler med klub­ben.

Man­ge fans pro­te­ster­te i Bar­ce­lo­na da Mes­si sa han vil­le for­la­te klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.