Aftenposten Junior

Ny film med prompe­hu­mor

Amay­el og Mar­tin lik­te Kn­ut­sen og Lud­vig­sen 2 – det sto­re dy­ret. Men én ting ir­ri­ter­te Amay­el: prom­pe-hu­mo­ren.

- Tekst: Nicholas Bergh

Den førs­te Kn­ut­sen og Lud­vig­sen-fil­men var en stor suk­sess da den kom for fem år si­den. Nå har det kom­met en ny film:

Kn­ut­sen og Lud­vig­sen 2 – det sto­re dy­ret.

Men er den bra? Mar­tin og Amay­el fra Gre­ve­rud sko­le i Oppe­gård tes­tet fil­men for Af­ten­pos­ten Junior.

– Fil­men hand­ler om Kn­ut­sen og Lud­vig­sen, som bor i en tun­nel. Men så får de ikke lov til å bo der, for­tel­ler Mar­tin.

Det pro­ble­met kan Kn­ut­sens beste­far, sjø­rø­ve­ren Kap­tein Kn­ut­sen, hjel­pe dem med, tror Kn­ut­sen og Lud­vig­sen. Men de vet ikke hvor han er, så de be­gyn­ner å lete etter ham.

For kort

Fil­men va­rer i litt over én time.

– Fil­men var mor­som og kul. Jeg skul­le øns­ke den var­te len­ger, sier Amay­el.

Num­mer to

Både Mar­tin og Amay­el så den førs­te fil­men.

Må man ha sett den fil­men for å skjøn­ne den nye?

– Nei, for de snak­ket nes­ten in­gen­ting om det som skjed­de i for­ri­ge film, sier Amay­el.

Mye prom­ping

Kn­ut­sen og Lud­vig­sen er ikke så vel­dig smar­te. De fin­ner på mye tull i fil­men.

Én ting ir­ri­ter­te Amay­el litt. – Prom­pin­gen. Det var vel­dig mye prom­ping. Det er litt rart når man er på kino og spi­ser snacks, og så kom­mer promp, promp, promp, sier hun.

 ??  ??
 ??  ?? Kn­ut­sen og Lud­vig­sen-fil­men er nes­ten som en mu­si­kal. – San­ge­ne var egent­lig gans­ke bra, sier Amay­el.
Kn­ut­sen og Lud­vig­sen-fil­men er nes­ten som en mu­si­kal. – San­ge­ne var egent­lig gans­ke bra, sier Amay­el.
 ??  ??
 ??  ?? Mar­tin (11)
Skur­ken Gud­run prø­ver å stop­pe Kn­ut­sen og Lud­vig­sen i fil­men.
Mar­tin (11) Skur­ken Gud­run prø­ver å stop­pe Kn­ut­sen og Lud­vig­sen i fil­men.
 ??  ?? Ter­ning­kast Den var 4. det er bra, ikke men min fa­vo­ritt.
Ter­ning­kast Den var 4. det er bra, ikke men min fa­vo­ritt.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway