Aftenposten Junior

Samlet inn 2,6 mil­lio­ner kro­ner til Etio­pia

- Kris­te­lig Gym­na­si­um er en

sko­le i Oslo. Hvert år har de en elev-ak­sjon der de sam­ler inn pen­ger til et fat­tig land.

I år skul­le de sam­le inn pen­ger til hel­se, ut­dan­ning og jord­bruk i Etio­pia i Afri­ka. Før inn­sam­lin­gen trod­de de ko­ro­na-reg­le­ne vil­le gjø­re det vans­ke­li­ge­re å sam­le inn pen­ger.

Men til slutt samlet de inn 2,6 mil­lio­ner kro­ner! Det er mer enn de noen gang tid­li­ge­re har klart.

– Jeg sy­nes det er helt utro­lig at vi har samlet inn så mye, sier Ni­ko­li­ne, én av ele­ve­ne som bi­dro i elev­ak­sjo­nen.

 ??  ?? Nik (1
Ni­ko­li­ne solg­te lodd for å sam­le inn pen­ger til elev­ak­sjo­nen.
Nik (1 Ni­ko­li­ne solg­te lodd for å sam­le inn pen­ger til elev­ak­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway