– Vi må ta vare på mil­jø­et!

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d Meninger -

Vi må ta vare på mil­jø­et av man­ge grun­ner. For det førs­te for­di dyr kan tro plast er mat og der­med spi­se det. Det­te er dø­de­lig for dem. Og for det and­re er CO2-ut­slipp med på å ska­pe klima­for­and­rin­ger, som er al­vor­lig for både dyr og men­nes­ker. Det er mye vi kan gjø­re for mil­jø­et. Her er noen ek­semp­ler: Kjø­re bil sjeld­ne­re. Gi pen­ger til or­ga­ni­sa­sjo­ner som hjel­per mil­jø­et. Skru av ly­set når du ikke er i rom­met el­ler ikke tren­ger det. Unn­gå å bru­ke mye plast. Pluk­ke søp­pel. For­tel­le and­re om miljø­ut­ford­rin­ger. Fly sjeld­ne­re. Ikke kjø­pe ting du ikke tren­ger. Re­sir­ku­le­re. Si­gurd (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.