Aftenposten Junior

Noe «re­kla­me» bør va­ere lov

-

Jeg les­te Torjes inn­legg om at re­kla­me på TV bør bli for­budt. Og jeg er helt enig med ham. Men det er én re­kla­me jeg sy­nes det er vik­tig å hus­ke, og det er «redd bar­na»re­kla­me­ne. Da hus­ker og for­står folk at ikke alle barn i ver­den har det bra. Og sto­re barn bør se re­kla­men for å for­stå at vi er vel­dig hel­di­ge som bor i Nor­ge. Syn­nø­ve (8)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway