Aftenposten Junior

Vi­ten­skaps­man­nen

-

Andreas Wahl er fy­si­ker. Han kan mas­se om na­tur­vi­ten­skap. Han er også i Guin­ness’ re­kord­bok, sam­men med Af­ten­pos­ten Junior.

PS! Bare spørs­mål som kom­mer på trykk, blir be­svart.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway