Aftenposten Junior

Hvor­for skif­ter hum­mer far­ge?

-

Hei, Andreas.

Jeg og on­ke­len min fan­get en hum­mer. Da vi kok­te den, ble den helt rød. Kan du for­kla­re hvor­dan den skif­ter far­ge?

Hil­sen Bre­de (8)

Hei, Bre­de.

Takk for et fint spørs­mål. Den røde far­gen i hum­me­ren kom­mer av et farge­stoff som he­ter as­taxan­tin. Det hø­res vel­dig avan­sert ut, men det er det sam­me stof­fet som gir rød­far­gen til laks og gul­røt­ter.

Når hum­me­ren le­ver i sjø­en, er den røde far­gen dek­ket av and­re farge­stof­fer. Da kan den se grå, brun, blå el­ler lil­la ut.

Men når vi ko­ker hum­me­ren i varmt vann, for­svin­ner de and­re far­ge­ne, og den kraf­ti­ge rød­far­gen blir syn­lig. Hil­sen Andreas

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway